Waarom een inwendig onderzoek?

De bekkenfysiotherapeut heeft bij u een uitgebreide vragenlijst afgenomen en u uitgelegd hoe de bekkenbodem functioneert. Vervolgens heeft zij u uitgelegd wat uw klachten mogelijk zou kunnen veroorzaken. Voor de juiste diagnose van uw klachten is het belangrijk om een inwendig bekkenbodemonderzoek te doen. Een inwendig onderzoek geeft veel meer informatie over het aanspannen, ontspannen en de kracht van de bekkenbodemspieren ten opzichte van een uitwendig onderzoek. Met deze informatie kan een gerichter behandelplan worden opgesteld.
Afhankelijk van de klacht zal het onderzoek bij vrouwen vaginaal of anaal worden uitgevoerd. Bij mannen is de bekkenbodem alleen via de anus te onderzoeken en zal het onderzoek anaal plaatsvinden.
Voorbereiding:
Voor het onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut u vragen of u akkoord gaat met het inwendig onderzoek en u dit schriftelijk laten bevestigen. Daarna mag u zich uitkleden zodat het onderlichaam ontbloot is. De onderzoeksruimte kan worden afgesloten als u dat prettig vindt.
Als u dit op prijs stelt mag u iemand meenemen tijdens het onderzoek. Gedurende het onderzoek wordt er niet gestoord door derden. Tijdens het onderzoek worden alle hygi├źnische maatregelen* in acht genomen. Op de bank ligt een handdoek zodat het geen probleem is als u iets urine- of ontlastingsverlies heeft. De bekkenfysiotherapeut draagt tijdens het onderzoek handschoenen.
Vaginaal onderzoek:
U mag in halflig/ halfzit op de bank komen liggen. U kunt in deze houding als u wilt meekijken via een spiegel. De bekkenfysiotherapeut kijkt eerst uitwendig en onderzoekt dan inwendig diverse aspecten van de bekkenbodem. Zij zal u tevens een aantal opdrachten geven zoals aanspannen, ontspannen, hoesten en persen.
Anaal onderzoek:
Tijdens het anale onderzoek ligt u op uw zij. U kunt de bekkenfysiotherapeut nu niet zien maar via een spiegel wel contact met haar houden. De bekkenfysiotherapeut kijkt eerst uitwendig en onderzoekt dan inwendig diverse aspecten van de bekkenbodem. Zij zal u tevens een aantal opdrachten geven zoals aanspannen, ontspannen, hoesten en persen.
Aanvullende informatie:
Tijdens het onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut u steeds vertellen wat zij gaat doen en wat zij voelt. Het onderzoek dient geheel pijnloos te verlopen. Indien u toch pijn voelt, het onderzoek toch vervelend vindt of als u zich angstig voelt, kunt u het onderzoek op elk moment laten stoppen. Er zal dan gezocht worden naar een ander alternatief.
Als u zich weer heeft aangekleed worden de bevindingen besproken. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, adviezen, myofeedback, spierprikkelen of rectale ballontraining.
Hierover wordt u afhankelijk van de therapievorm nader geïnformeerd.
* Inhoud op te vragen bij de bekkenfysiotherapeut en te bekijken op de site www.nvfb.nl - Fysiotherapeuten- Richtlijnen

Toestemming:

U bent vrij in de keuze al dan niet inwendig onderzocht te worden. Er kan voor u een reden zijn om niet voor een inwendig onderzoek te kiezen. Nare ervaringen in het verleden kunnen hierbij een rol spelen. Schroom niet dit aan te geven. In overleg kan besloten worden het onderzoek op een tijdstip uit te voeren dat u er mogelijk wel aan toe bent of te zoeken naar een behandelalternatief. Ook kan er van de bekkentherapeut uit een reden zijn om het inwendig onderzoek niet uit te voeren. Als dat het geval is zal zij dat met u bespreken. Tijdens de menstruatie of infecties zal er geen inwendig onderzoek plaats vinden. Als u hiervoor toestemming geeft wordt de verwijzend arts/ specialist over de uitkomst van het onderzoek op de hoogte gebracht. Uw gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. U bent te allen tijde gemachtigd uw toestemming weer in te trekken. Het toestemmingsformulier zal in uw dossier worden bewaard.

Voor eventuele vragen kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06 143 20 807
of mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jennifer Adler Bekkenfysiotherapeut