Contracten met zorgverzekeraars


Belangrijke informatie voor 2023


Geachte klant van Bekkentherapie.com,

Zoals u van mij gewend bent informeer ik u aan het einde van het jaar over de
zorgverzekeringen waar ik als praktijk een contract mee willen sluiten.
Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan
van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen
verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners
omgaan. En dat er steeds meer fysiotherapeuten stoppen omdat zij financieel het hoofd niet
meer boven water kunnen houden met de tarieven die de zorgverzekeraars ons aanbieden.

Aangezien mensen in een optimale gezondheid te brengen voor mij een passie is, is mijn intentie om zo lang mogelijk door te gaan om u te helpen om dit te bereiken.
Maar wel met een passende financiële vergoeding.

Wat is de reden van de actie?

 

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een
contract.
In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht
onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te
bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.
De koude douche voor 2023 gaat naar Zorg en Zekerheid ( € 3,00 per zitting lager dan 2022 en 3 extra eisen om aanmerking te komen voor een contract zoals deelname aan een overleg met
minimaal 100 fysiotherapeuten).
Aangezien de kosten voor bijvoorbeeld handschoenen vervijfvoudigd zijn is dit contract voor mij onacceptabel en dan over de energierekening nog maar te zwijgen.
Zowel mijn praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de
zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat ik ook voor 2023 kritisch gekeken heb naar de inhoud van de contracten en heb ik besloten om ook het komende jaar
een beperkt aantal contracten te tekenen.
In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten ik nog wel heb en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt:

 

Bij de zorgverzekeraars waar ik een contract mee sluit, hoeft u niets te doen. Ik declareer rechtstreeks bij uw verzekering.
Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijgt u zelf de nota.
Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 50-70% van het zogenaamde marktconforme tarief (is +/- € 33,- voor gewone fysio, +/- € 44,- bft).
Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme/volledige tarief vergoed.
Eigenlijk werkt het dan net zo als u naar de chiropractor of acupuncturist gaat. Hier krijgt u ook zelf de rekening en krijgt dan een bepaald bedrag vergoed..

Voorbeeld:

 

U bent verzekerd bij FBTO. FBTO is een onderdeel van Achmea/ Zilveren Kruis. Ik heb geen contract met Achmea/ Zilveren Kruis, maar u wilt vanwege persoonlijke redenen niet weg bij Achmea/ Zilveren Kruis. Dan kunt u in plaats van een naturapolis kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor en betekent dat u ook bij ongecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding voor terug krijgt. Informeert u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis.

Voor 2023 teken ik de volgende contracten WEL

 


• DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)
• CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Just, Nationale Nederlande)
• VGZ (inclusief VGZ voor de zorg, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC,
Besured, National Academic, Promovendum, United Consumers)

Voor 2023 teken ik de volgende contracten NIET:

 

• ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)
• Zorg en Zekerheid
• Zilveren Kruis,
• De Friesland
• FBTO
• Interpolis
• Prolife
• ZieZo
• Aon / IAK
• Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en ZorgDirect)
• Eucare/ Caresq (Aevitae)
• A.S.R.
• Ditzo
• Menzis (inclusief Anderzorg, PMA, Hema)

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan bij uw zorgverzekeraar na wat het beleid voor 2023 zal zijn.

 

Verzekeraars die ik van harte aanbeveel:


• DSW
• ONVZ (zij vergoeden de gehele behandeling ook zonder contract)


Wanneer u nog verder wilt lezen, zal ik wat achtergrondinformatie met u delen over waarom dit spanningsveld tussen zorgverleners en zorgverzekeraars is ontstaan.
Zie dan hier onder.
Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, spreekt u mij gerust aan.

Met vriendelijke groet,
Jennifer Adler
Geregistreerd (kinder)Bekkenfysiotherapeut

AchtergrondinformatieOp dit moment is het zo dat fysiotherapie voornamelijk vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed. Er zijn een aantal chronische indicaties die recht geven op vergoeding uit de basisverzekering, waarbij de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket worden vergoed.
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We betalen allemaal een bepaalde premie—de één heeft zorg nodig en maakt er gebruik van, de ander niet. Zo betalen we mee aan elkaars onderzoeken en behandelingen. Sinds de zorgverzekeraars commerciële instellingen zijn geworden (2006) heeft iedere verzekeraar er belang bij om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken. Dat betekent dat ze veel polissen hebben ontwikkeld: voor elk wat wils.
In toenemende mate kiezen mensen, die weinig zorg nodig hebben of verwachten, ervoor om geen aanvullende polis af te sluiten. Dit heeft consequenties.

Ik ga met u een rekensom maken:
Stel u heeft een aanvullende polis waarin “beloofd” wordt dat u 32 keer fysiotherapie “mag” gebruiken dat jaar. Dat komt neer op zo’n € 930,-. Dat kost per maand bijna € 80,-. Mogelijk gebruikt u nog iets uit de aanvullende polis (bv. bril, diëtiste, alternatieve therapie). De premie die u betaalt weegt niet op tegen de kosten die u maakt. De verzekering legt geld bij. Hopelijk vanuit de winst, omdat andere mensen niets of weinig uit de aanvullende polis hebben gebruikt. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars met regelmaat vanuit hun buffers geld moeten gebruiken om de premie niet verder te laten stijgen. Want daar verliezen ze mogelijk klanten mee.

Wat er nu gebeurt is dat de meeste zorgverzekeringen vinden dat er teveel fysiotherapeuten zijn en er (dus) teveel wordt gedeclareerd (onze beroepsgroep, het KNGF heeft dit onderzocht en blijkt niet waar te zijn). Dit holt hun aanvullende verzekering uit.
Ze leggen ons in toenemende mate voorwaarden op, waar bijna niet (meer) aan te voldoen is en bij heel veel collega’s enorm veel stress oplevert. Er zijn collega’s die overwegen te stoppen met het vak en er zijn collega’s die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Er zijn ook collega’s die er helemaal niet zo mee bezig zijn en gewoon alle contracten tekenen. Of uit noodzaak om de praktijk boven water te houden. Ik vind dat iedereen de keuze moet maken die individueel nodig is. Daar heb ik geen oordeel over.

Mijns inziens zou de fysiotherapie volledig terug moeten in de basisverzekering. Fysiotherapie is zo’n belangrijk onderdeel geworden in onze maatschappij en zal bij de steeds ouder wordende mens noodzakelijk blijven.
Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u meer informatie willen, kunt u mij dat altijd vragen.