Contracten met zorgverzekeraars


Belangrijke informatie voor 2024


Geachte klant van Bekkentherapie.com,

Zoals u van mij gewend bent informeer ik u aan het einde van het jaar over de
zorgverzekeringen waar ik als praktijk een contract mee willen sluiten.
Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan
van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen
verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners
omgaan. En dat er steeds meer fysiotherapeuten stoppen omdat zij financieel het hoofd niet
meer boven water kunnen houden met de tarieven die de zorgverzekeraars ons aanbieden.

Aangezien mensen in een optimale gezondheid te brengen voor mij een passie is, is mijn intentie om zo lang mogelijk door te gaan om u te helpen om dit te bereiken.
Maar wel met een passende financiële vergoeding.

Wat is de reden van de actie?

 

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin
worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen
voor een contract.
In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van
ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt.
We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per
indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een
klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan
één van de verplichtingen niet voldoet.
Dit jaar een warme douche voor Zilveren Kruis/ Achmea want zij hebben het tarief met
redelijke voorwaarden gelijk getrokken met de andere zorgverzekeraars en daarom het
ik voor 2024 wel weer een contract met hun.
Zowel mijn praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de
kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en
voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat
ik ook voor 2024 kritisch gekeken heb naar de inhoud van de contracten en heb ik
besloten om ook het komende jaar een beperkt aantal contracten te tekenen.
In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten ik nog wel heb en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt:

 

Bij de zorgverzekeraars waar ik een contract mee sluit, hoeft u niets te doen. Ik
declareer rechtstreeks bij uw verzekering.
Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijgt u zelf de nota.
Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 50-70% van het
zogenaamde marktconforme tarief (is +/- € 33,- voor gewone fysio, +/- € 44,- bft).
Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme/volledige tarief vergoed.
Eigenlijk werkt het dan net zo als u naar de chiropractor of acupuncturist gaat. Hier
krijgt u ook zelf de rekening en krijgt dan een bepaald bedrag vergoed.

Voorbeeld:

 

U bent verzekerd bij Menzis. Ik heb geen contract met hun, maar u wilt vanwege
persoonlijke redenen niet weg bij Menzis. Dan kunt u in plaats van een naturapolis
kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor en betekent dat u ook bij
ongecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding voor
terug krijgt. Informeert u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis.

Voor 2024 teken ik de volgende contracten WEL

 

• DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)
• CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Just, Nationale Nederlande)
• VGZ (inclusief Univé, Zekur (natura), VGZBewuzt, IZZ, IZA, UMC, MVJP, Zorgzaam, United consumers)
• Zilveren Kruis (inclusief De Friesland, FBTO, Interpolis en Achmea)

Voor 2024 teken ik de volgende contracten NIET:

 

• ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)
• Zorg en Zekerheid
• Prolife
• ZieZo
• Aon / IAK
• Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en ZorgDirect)
• Eucare/ Caresq (Aevitae)
• A.S.R.
• Ditzo
• Menzis (inclusief Anderzorg, PMA, Hema)

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan bij uw
zorgverzekeraar na wat het beleid voor 2024 zal zijn.

 

Verzekeraars die ik van harte aanbeveel:


• DSW
• ONVZ (zij vergoeden de gehele behandeling ook zonder contract)


Wanneer u nog verder wilt lezen, zal ik wat achtergrondinformatie met u delen over waarom dit spanningsveld tussen zorgverleners en zorgverzekeraars is ontstaan.
Zie dan hier onder.
Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, spreekt u mij gerust aan.

Met vriendelijke groet,
Jennifer Adler
Geregistreerd (kinder)Bekkenfysiotherapeut

AchtergrondinformatieOp dit moment is het zo dat fysiotherapie voornamelijk vanuit het aanvullende pakket wordt vergoed. Er zijn een aantal chronische indicaties die recht geven op vergoeding uit de basisverzekering, waarbij de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket worden vergoed.
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We betalen allemaal een bepaalde premie—de één heeft zorg nodig en maakt er gebruik van, de ander niet. Zo betalen we mee aan elkaars onderzoeken en behandelingen. Sinds de zorgverzekeraars commerciële instellingen zijn geworden (2006) heeft iedere verzekeraar er belang bij om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken. Dat betekent dat ze veel polissen hebben ontwikkeld: voor elk wat wils.
In toenemende mate kiezen mensen, die weinig zorg nodig hebben of verwachten, ervoor om geen aanvullende polis af te sluiten. Dit heeft consequenties.

Ik ga met u een rekensom maken:
Stel u heeft een aanvullende polis waarin “beloofd” wordt dat u 32 keer fysiotherapie “mag” gebruiken dat jaar. Dat komt neer op zo’n € 930,-. Dat kost per maand bijna € 80,-. Mogelijk gebruikt u nog iets uit de aanvullende polis (bv. bril, diëtiste, alternatieve therapie). De premie die u betaalt weegt niet op tegen de kosten die u maakt. De verzekering legt geld bij. Hopelijk vanuit de winst, omdat andere mensen niets of weinig uit de aanvullende polis hebben gebruikt. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars met regelmaat vanuit hun buffers geld moeten gebruiken om de premie niet verder te laten stijgen. Want daar verliezen ze mogelijk klanten mee.

Wat er nu gebeurt is dat de meeste zorgverzekeringen vinden dat er teveel fysiotherapeuten zijn en er (dus) teveel wordt gedeclareerd (onze beroepsgroep, het KNGF heeft dit onderzocht en blijkt niet waar te zijn). Dit holt hun aanvullende verzekering uit.
Ze leggen ons in toenemende mate voorwaarden op, waar bijna niet (meer) aan te voldoen is en bij heel veel collega’s enorm veel stress oplevert. Er zijn collega’s die overwegen te stoppen met het vak en er zijn collega’s die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Er zijn ook collega’s die er helemaal niet zo mee bezig zijn en gewoon alle contracten tekenen. Of uit noodzaak om de praktijk boven water te houden. Ik vind dat iedereen de keuze moet maken die individueel nodig is. Daar heb ik geen oordeel over.

Mijns inziens zou de fysiotherapie volledig terug moeten in de basisverzekering. Fysiotherapie is zo’n belangrijk onderdeel geworden in onze maatschappij en zal bij de steeds ouder wordende mens noodzakelijk blijven.
Ik hoop dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen. Mocht u meer informatie willen, kunt u mij dat altijd vragen.