Urgency / urgency incontinentie / drang urineverlies
 

Urgency of urgency incontinentie wordt ook wel drang incontinentie genoemd. Bij deze klacht is er sprake van een stoornis in het functioneren van de blaas. De blaas trekt zich te vaak en te heftig samen waardoor zeer heftige plasdrang ontstaat.

De hele dag produceren de nieren urine. Deze urine wordt verzameld in de blaas. Wanneer de blaas voor meer dan de helft gevuld is, trekt deze zich rustig samen en geeft een lichte prikkel om te plassen, een seintje dat men binnen afzienbare tijd naar het toilet zal moeten. Dit seintje dat de blaas geeft is een rustige prikkel en is goed op te vangen met de bekkenbodemspieren. Wanneer de blaas nog iets meer gevuld is, geeft de blaas een duidelijker prikkel en weet men dat men moet plassen.
Bij mensen met urgencyklachten trekt de blaas zich zeer heftig samen zonder dat deze echt gevuld is. Daardoor moeten deze mensen vaak plassen, steeds kleine beetjes, terwijl ze het gevoel hebben een heel volle blaas te hebben en hele heftige drang ervaren. Soms is de drang zo heftig, trekt de blaas zich zo sterk samen, dat er urine wordt verloren. Men noemt deze klachten ook wel een overactieve blaas.
Wanneer er sprake is van heftige drang op de urine zonder verlies, spreekt men over urgency, wordt er tijdens de heftige drang urine verloren, dan spreekt men over urgency incontinentie.

De bekkenfysiotherapeut onderzoekt het functioneren van de bekkenbodemspieren. Niet goed werkende bekkenbodemspieren kunnen de klacht onderhouden of verergeren. Ook het toiletgedrag is erg belangrijk bij deze klacht. Ook al moet men erg vaak plassen, het blijft belangrijk om op een ontspannen manier te plassen en te zorgen dat men goed uit of leeg plast. Daarnaast kan de bekkenfysiotherapeut elektrostimulatie geven om de blaas tot rust te brengen. Elektrostimulatie is een vorm van elektrotherapie, is veilig en niet pijnlijk en wordt wereldwijd ingezet bij urgencyklachten / overactieve blaas.
Naast bekkenfysiotherapie kan deze klacht ook medicamenteus behandeld worden.

Stress urine incontinentie / urineverlies bij inspanning


Stress urine incontinentie wordt ook wel hoge druk incontinentie genoemd. Het is een vorm van urineverlies die met name voorkomt bij inspanning.
Bij stress urine incontinentie wordt urine verloren wanneer de buikdruk stijgt en deze druk niet door de bekkenbodemspieren kan worden opgevangen. De buikdruk is dan groter dan de afsluitdruk van de plasbuis en daardoor wordt er urine verloren. Er is dus een probleem in het afsluitmechanisme, in de bekkenbodem.

Wanneer er een balans bestaat tussen de buikdruk en de afsluitdruk / afsluitkracht van de bekkenbodemspieren, sluit de bekkenbodem de plasbuis af wanneer de buikdruk toeneemt.
De buikdruk neemt toe tijdens inspanning en met name tijdens activiteiten waarbij (enige) kracht gezet moet worden. dat kan bijvoorbeeld zijn: tillen, duwen, trekken, in de tuin werken, sporten en hoesten. Ook bij het inzetten van bewegingen (bijvoorbeeld opstaan uit de stoel, gaan zitten) en bij plotselinge bewegingen, stijgt de buikdruk. Tijdens al deze activiteiten moeten de bekkenbodemspieren bewust worden aangespannen om de plasbuis af te sluiten. Wanneer de bekkenbodemspieren niet goed (genoeg) functioneren en de plasbuis daardoor niet afgesloten kan worden tijdens inspanning, spreken we van stress urine incontinentie.

De bekkenfysiotherapeut onderzoekt het functioneren van de bekkenbodemspieren. Deze kunnen te zwak of te gespannen zijn maar mogelijk is ook de coördinatie niet goed. Coördinatie betekent in dit geval het op de juiste tijd, met de juiste kracht en in de juiste richting aanspannen van de bekkenbodemspieren zodat de plasbuis kan worden afgesloten. De therapie bestaat uit het verbeteren van het functioneren van de bekkenbodemspieren, het leren herkennen en opvangen van de buikdruk en het aanleren van een goed toiletgedrag.